Pandemi ile Dönüşüm Geçiren Ajans-Müşteri Paradigması

Ajans-Müşteri Paradigması Nedir?

Paradigma sözcüğü; bir araştırma, olay veya olgunun genel olarak kabul edilmesini baz alan kanıtlayıcı genellemedir diyebiliriz. Bu anlamda baktığımızda 2020 pandemi sürecine kadar yaşanan dijital dönüşümler, sektörel yenilikler çerçevesinde normalleşmiş olan tüm eylem ve davranışları “Müşteri-Ajans Paradigması” adı altında örnek gösterebiliriz. Daha basite indirgemek gerekirse, müşterinin ne düzeyde, nasıl ve nereye harcama yapması gerektiğini alışılagelmiş durumlarla daha kolay ve hızlı karar verilebilmesini örnek verebiliriz.

Paradigmanın Kırılması: Yeni Bir Dönem

2020 Pandemisi’nin her sektörde olduğu gibi reklam sektöründe de bir kaos yarattığı kaçınılmaz bir gerçek. Bu süreçte oluşan yeni müşteri-ajans paradigması nedeniyle ne düzeyde, nasıl ve nereye harcama yapılacağıyla ilgili kararlar almak daha zor hale geldi. Bu tür ani dönüşümler hem markaların hem de ajansların davranışlarında belirgin farklılıklar oluşturdu. Google yayınladığı raporunda (https://services.google.com/fh/files/emails/forrester_research_paper.pdf) ajansların müşteri ihtiyaçlarını nasıl daha iyi şekilde karşılayabileceklerini anlatıyor. Aynı zamanda markaların değişen tüketici davranışları karşısında nasıl yeniden şekillenmeleri gerektiğini vurguluyor. İster işlemsel, ister eğitimle ilgili, ister kişisel amaçlarla olsun, kullanıcıların yaşamlarının pek çok alanında dijital kanallara yöneldiği açıkça görülüyor. Sonuç olarak beklentileri artık yalnızca geçmişte sunulan deneyimle sınırlı kalmayan tüketiciler, çok daha yüksek dijital beklentiler sergiliyorlar. İşte bu nedenle sektörden ve boyuttan bağımsız olarak tüm işletmelerin dijital süreçleri benimsemeye hız vermeleri ve operasyonlarını, tüketicileri şu anda bulundukları yerde karşılayarak onlara bekledikleri deneyimi sunacak biçimde değiştirmeleri gerekiyor.

Ajans Değeri

Google’a göre pandemi döneminde dijital becerilerini iyileştiren işletmeler %20’ye kadar gelir artışı ve maliyetlerde %30’a kadar daha fazla tasarruf gibi önemli avantajlar elde etme şansını yakalıyor. Bu noktada ise ajanslar kritik bir rol üstleniyor. Bu kritik rolleri beş alt başlık altında toplayabiliriz;

Strateji: Stratejik partnerler edinmek; geniş ölçekli bir plan, aşamalı adımlar ve uzun vadede kalıcı başarılar getirir,

Veriler ve Analizi: Ajanslar daha geniş bir veri tabanına ve gerekli analiz araçlarına erişimde daha hızlı ve yetkindir,

Yetkinlik: Personel seçiminden, geliştirmeye, performans değerlendirmeye ve daha bir çok benzersiz özellik konusunda olgundur,

Pazarlama Teknolojisi ve Reklam: Daha iyi kitle, dinamik reklamlar, otomasyon ve teknoloji ile müşteri davranışlarına gerçek zamanlı optimasyon sağlar,

Müşteri Mekezlilik: Sorunsuz bir müşteri deneyimi sağlamak için müşteri davranışlarına odaklanmak,

bu değerlerin hiçbiri yeni ortaya çıkmış değil, fakat onları farklı ve yeni kılan dönüşümün normalden  çok daha hızlı gerçekleşmesi. Kısacası işletmeler ajanslar yardımıyla bu önemli değerleri kullanarak tüketiciyle olan etkileşimini arttırmayı hedeflemeli.

Sonuç

Kaoslar yeni fırsatlar yaratır ve yeni bir düzen doğurur. Yeniden şekillenmekte olan ajans-müşteri paradigmasının sınırlarını kendiniz belirleyin. Bu durumda işletmenizin operasyonlarını yeni dijital beklentileri karşılayacak şekilde yeniden şekillendirmek, yeni bir yön belirlemek, yeni iş partnerleri bulmak ve daha büyük düşünmek için tam zamanı.

Cevap Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir